Zappa överraskade

By Jonas Benediktsson

Svenska Dagbladet, May 3, 1988


Frank Zappas första besök i Sverige på åtskilliga år hade i söndags f6rt honom till Stockholm. På grund av senare års experimentbetonade skivor var mina förväntningar minst sagt lågt ställda. Den fria form som Zappa utvecklar på exempelvis f6rrf6rra LP:n "Jazz From Hell" har väldigt litet att göra med det som jag uppskattar hos honom. Jag fick f6rmånen att bli positivt överraskad.

Mötet med Zappa blev som väntat litet ansträngande men mycket givande. Zappa kräver koncentratian av publiken och får den. Jag har sällan sett en samtidigt så stillsam men ändå lyhörd samling människor som i det fullsatta Isstadion. I stället för som befarats mestadels instrumental friformjazz serverades vi en rejält varierad dos där nya och gamla nummer blandades och vävdes in i varandra.

Övergångarna var säkra och inledande tonen i de gamla klassiker som bubblade upp ur det nya materialet rev ned åtskilliga spontana applåder. Publiken kunde sin Zappa. Musiksjoken var ibland litet väl långa men bröts precis i rätt ögonblick av något bekant eller Frank Zappas förlösande gitarr. Att han fortfarande har bettet kvar visade han vid flera tillfallen och understundom kom det fullkomligt osannolika ljud och harmonier ur hans gitarr.

Men koncentrationen tar på krafterna och tappar man tråden några sekunder kan långa stycken bli väldigt svårsmälta. Zappas humor som i bästa fall äroslagbarkan också bli litet svårsmält. Drakar var favoritämnet for kvällen och samtliga bandmedlemmar fick tillnamnet Dragon Master och i all musik med text ersattes centrala ord med the dragon. Roligt ett tag men litet lätt obegripligt.

Experimentjazzen fick litet större utrymme mot slutet men blev faktiskt inte så intetsägande som jag funnit den på skiva. Tekniken och ekvilibrismen hos det suveräna bandet fick i och med scenmötet ett ansikte och det var åtminstone bitvis riktigt fängslande. Till detta bidrog ljudet som for en gångs skull var mycket bra. Om stolarna och lokalen i övrigt har det ordats tillräckligt.