Zappa in Stöckhôø

By Dave van Dijk

Aloha, December 3, 1971


Op vrijdag 19 november begon Zappa zijn Europese tournee met een nachtkonsert in Stockholm. Even voor dit konsert, misschien wel het beste en leukste dat ik ooit van de Mothers meegemaakt heb en met het optreden van The Band behorend tot de absolute toppen van het afgelopen jaar, spraken een aantal Amerikaanse deserteurs met Zappa. De deserteurs maken een sort radioshow voor het Zuid-Vietnamese bevrijdingsfront en na wat grappen 'groeten voor the boys', en leuke verhalen volgde een vraag over desertie als taktiek. – Zappa blijkt nog steeds een aanhanger te zijn van z'n oude infiltratietheorie:

Zappa: De enige manier waarop je het leger kunt veranderen is door in het leger te werken. Het is uiterst moeilijk enige invloed van buiten uit te oefenen. En ik zou zeggen dat het tijd wordt dat er een aantal intelligente jongelui het leger in gaan om de zaken te veranderen, omdat dat het meest effektief voor veranderingen op de lange· duur zal blijken te zijn. Die veranderingen kunnen dan weer ondersteunt worden door mensen 'van buiten' die weer in regeringsbureaus hun invloed kunnen uitoefenen. Dus er moeten ook jonge mensen de regeringsbureaus binnendringen. Dat is de enige manier waarop de situatie kan veranderen. Hetzelfde is trouwens het geval met de politie die ook van binnenuit verandert moet worden.

Vraag: Hoe kunnen we de situatie op korte termijn veranderen?

Zappa: Ik denk meer als een 'long-ranger'. Ik vind dat je een manier moet vinden om aan de hele rotzooi een eind te maken. Want zodra je uit deze puree raakt, zit je weer in de volgende. De enige manier om hier een einde aan te maken is door de hele struktuur te veranderen en dat is een uiterst ingewikkelde taak. Het is niet alleen Vietnam waar het om gaat. Het heeft te maken met iedere NV die geld verdient aan de oorlog. Het gaat niet alleen om de man die daarginds aan het vechten is, het is terug te voeren tot de man die de cornputer bedient in de Verenigde Staten. De mensen hebben de neiging de zaken te eenvoudig voor te stellen door de meest voor de hand liggende voorbeelden te nemen, wat ongelukkig is, want een oorlog heeft niet alleen te maken met elkaar neerschieten en elkaar opblazen, maar het is een reusachtige handel. Het is net als met het oude voorbeeld van de ijsberg: het zichtbare gedeelte – de oorlog – is het topje en de rest speelt zich af in alle-mogelijke bureaus thuis.

Vraag: Een heleboel jongens denken dat als ze eenmaal thuis zijn alles wel weer goed zal zijn en het bedje gespreid ligt.

Zappa (als een nieuwslezer): Dames en Heren, de jongste berichten van het thuisfront. Ik weet niet of ze hier veel zeggen over Armed Forces Radio, maar er heerst momenteel een depressie in de Verenigde Staten, er is een kontrole op de prijzen en president Nixon heeft een groot aantal beperkingen ingevoerd ten einde er van verzekerd te zijn dat zijn dynastie niet buiten spel wordt gezet. Hij wil namelijk zo graag herkozen worden om alles nog beter te maken voor jullie. De Verenigde Staten zijn niet meer zo fijn ais toen jullie vertrokken. Er zijn een paar dingen veranderd, en de meeste niet in hun voordeel. Ik hoop echter dat jullie mijn optimisme delen dat al deze ongemakken snel weer recht gezet zullen worden.

Dave van Dijk