Hitweek

 Netherlands

 
Legendary Dutch underground music magazine. The first year was only available in Amsterdam (1965-1966) but the later issues also in other big Dutch cities. This was THE magazine for hippies, modsters and other long haired youngsters. Not like commercial magazines such as Muziek Expres or Muziek Parade, Hitweek was the magazine were you could find articles and pictures of obscure US, UK and Dutch bands such as The Outsiders, The Pink Floyd , Q65, The Creation, Lazy Bones, The Mothers, Velvet Underground + many many more. Hitweek was also famous because of the artwork , especially the years 1967-1969 had great psychedelic drawings and pictures. Hitweek can be compared to the UK underground magazine IT, but Hitweek had more colour and more psychedelic artwork. Many unique pictures! (drVinyl @ eBay)
In 1969 weekly Hitweek was renamed and continued as biweekly Aloha.

1966 October 21

Vol. 2 No. 5

 

Freak Out - The Mothers Of Invention
By Frits Boer, p 3


 Automatic translation: An hour before the FREAK OUT was to start, the street scene around the Shrine auditorium in Los Angeles was determined by the United Mutations: dozens of extremely bizarre and delightfully dressed tweens, united by Frank Zappa (leader of The Mothers and creator of the FREAK OUT), called mutations because of their collective effort to escape the all-stifling social slavery of thinking, dressing, manners, etc. (read more)

 

Source: slime.oofytv.set

 

1966 November 18

Vol. 2 No. 9

 

Her & Der (Here and there)
p 7


Eric Burdon is ook een groot Freak Out liefhebber sinds Mother of Invention Frank Zappa hem een infra-rod opgenomen film liet zien van een knaap die vrijde met een Hollywood's stuk. Met Zappa nam Burdon de single Another Side Of Life op.

Automatic translation: Eric Burdon is also a big Freak Out fan since Mother of Invention Frank Zappa showed him an infra-rod shot of a guy making love to a Hollywood's play. Burdon recorded the single Another Side Of Life with Zappa.

  

 

1966 December 2

Vol. 2 No. 11

 

Cover page has a "Freak Out" photo by Paul de Nooijer and announcement, that next week will be the Freak Out LP issued in the Netherlands.


"Deze Freak Out foto op de voorpagina is gemaakt door Paul de Nooijer die in LEENDE woont (Noord Brabant) en wel in de Dorpsstr. 10 (achter). Bedankt Paul (zie zijn portret hiernaast). De volgende week brengt de firma Polydor de elpee Freak Out van de Mothers Of Invention in ons land uit. Perse bestellen jongens. Dit is een belangrijke dubbelelpee. Volgende week meer. Paul is van plan meer van deze eksperimentele fotoos te brengen. We zijn benieuwd. We hoorden dat de managers van Les Baroques en de Maskers hun groepen verboden om samen met The Outsiders in een programma op te treden. Zeker te vies die jongens... De manager van de Outsiders (v.Setten) heeft week eens een schofterige streek uitgehaald. Via de pers heeft hij Tramac (relax) bedankt voor de getrooste moeite. We maken er geen woorden aan vuil. We zijn op een zafterdag eens een kijkje gaan nemen in het Sigma centrum. In plaats van 'n gonzende bijenkorf van aktiviteiten troffen we er een stuk of wat vermoeide figuren aan die wat kletsten ... en verder was het gebouw leeg. Nee, dan was het een stuk gezelliger in de TENT '67. De volgende week meer over deze fantastiese reizende beatshow waarin zelfs al ge Freak Out werd. Jullie hebben inmiddels wel gemerkt dat de HW redaktie alles in het werk heeft gesteld om de Freak Out op de radio te laten horen. Onze elpee is al zeker in 6 programma's geweest. Koop 'm als ie uitkomt. Een prettige (satanies gelach) sinterklaas jongens. (waarmee bedoeld jongens en meisjes)."

Automatic translation: "This Freak Out photo on the front page was taken by Paul de Nooijer who lives in LEENDE (North Brabant) and in Dorpsstr. 10 (back). Thank you Paul (see his portrait on the right). album Freak Out from the Mothers Of Invention out in our country. Guys are necessarily ordering. This is an important double album. More next week. Paul plans to release more of this experimental photo. We are curious. We heard that the managers of Les Baroques and the Masks forbade their groups to perform in a program with The Outsiders. he Tramac (relax) thanks for the effort. We do not waste words on it. We went to take a look at the Sigma center on a Saturday day. Instead of a buzzing beehive of activities we found some tired figures to that wa t chatted ... and otherwise the building was empty. No, then it was a lot more fun in the TENT '67. The following week more about this fantastic traveling beat show in which you even became Freak Out. You have noticed by now that the HW editorial team has made every effort to have the Freak Out heard on the radio. Our LP has already been in 6 programs. Buy it when it comes out. A pleasant (satanian laughter) Santa Claus guys. (by which means boys and girls). "

Source: slime.oofytv.set

 

1967 September 1

Vol. 2 No. 50

 

Frank Zappa naar Nederland?
By Peter van de Waal & Herman Hamers, p 5


Automatic translation: In Tony Secunda's office we met, among others, the English impresario of the Mothers of Invention, Dan Halperin of the Harold Davidson Agency. He was enthusiastically calling English magazines such as the SUN and the Queen to advertise Frank Zappa's visit to London. (read more)

  

 

1967 September 15

Vol. 2 No. 52

 

The Mothers Of Invention in Amsterdam
p 1


Short ad on front page:

"Ondanks de boycot van de Amsterdamse overheid zal Nederland toch de meest sensationele popgroep van de laatste tijd in levende lijve kunnen meemaken Paul Acket heeft er namelijk voor gezorgd dat de Mothers op zondag 23 september in het Amsterdamse Concertgebouw optreden hoera, lees de volgende Hitweek voor nadere bijzonderheden hoera hoera het is echt waar hoera!!!!! "

Automatic translation: "Despite the boycott of the Amsterdam government Netherland will still be able to experience the most sensational rock band lately in real life Paul Acket has an interest to ensure that the Mothers on Sunday, September 23 at the Amsterdam Concertgebouw occur hurray, read the next Hitweek for further details hooray hooray hooray it's true!!!"

 

1967 September 22

Vol. 3 No. 1

 

Frank Zappa is pro provo
Interview by Barend Toet, p 3

Die 2e LP van de Mothers is eh.. afgrijselijk, walgelijk goed!
By Barend Toet, p 8


There are two Absolutely Free ads on pages 10 and 14.

 

1967 September 29

Vol. 3 No. 2

 

Freak Out in het Concertgebow als of je'n wc doortrekt
p 1

Jazz zielig voor de buren
By Sjoerd Punter, p 5


  

 

1967 October 6

Vol. 3 No. 3

 

Alle teksten van de LP Absolutely Free
pp 4-5


 

1968 March 1

Vol. 3 No. 24

 

Uitstekende muziek van de Beefheartkapel & teleurstellende lieve lepelaars
pp 2-3

Zapplaat
p 3

Publiciteitsman Zappa
p 5


In the first article Safe As Milk is reviewed. The second article contains "Lonely Little Girl" lyrics. The 3rd article is about Zappa the publicity man.

Source: magazines.iaddb.org

 

1968 March 29

Vol. 3 No. 28

 

De nieuwe elpee van de Moeders!!!
p 1 


 

 

1968 April 5

Vol. 3 No. 29

 

Fantasio & Paradiso
p 9


Two main youth underground culture venues in Amsterdam opened in 1968 - Fantasio on March 29 and Paradiso one day later. Both were publicly subsidized youth entertainment centers. Zappa & The Mothers had a gig in Paradiso in June 1970 (unconfirmed, but very likely). BTW. Frank Zappa was pictured on Paradiso WC doors.

  

 

1968 May 24

Vol. 3 No. 36

 


Zappa cover ("Hurray, hurray, the Mothers' 3rd LP is out!")  and We're Only In It For The Money ad on p 5. 

Source: slime.oofytv.set 

 

1968 May 31

Vol. 3 No. 37

 

Mischien een minder spektakulaire – maar zeker verre  Mothers elpee
By Ellie de Waard, Frits Boer, Jan Donkers & Peter Schröder, pp 3-4


Source: slime.oofytv.set 

 

1968 June 21

Vol. 3 No. 40

 

Klonterige jus van Francis Vincent Zappa!!!
By Frits Boer, pp 1, 10


Source: slime.oofytv.set 

 

1968 October 25

Vol. 4 No. 6

 

Deze man is zeer gevaarlijk
pp 1, 3, 6

Brand in Fantasio
p 6


First article (This man is very dangerous) is on FZ, Mothers and Wild Man Fischer. Second article (Fire in Fantasio) is on public listening sessions of new LPs - Uncle MeatAn Evening With Wild Man Fischer and new album from Bob Dylan.

 

Source: slime.oofytv.set 

 

1968 November 1

Vol. 4 No. 7

 

Zappa
By Frits Boer, p 6


Article on page 6 is based on information Hitweek people got directly from Frank Zappa when visiting him at his home week before.

On the last page (12) is just one nice poster, not related to FZ.

 

 

1968 November 15

Vol. 4 No. 9

 

Zappa kan de pot op
By Ugly Ron, p 2


Article about Zappa's popularity in the Netherlands and that in US surf music will always be more popular than Zappa.

 

Source: slime.oofytv.set 

 
 

1969 January 10

Vol. 4 No. 17

 

Avant garde in de muziek: drie stappen verder
pp 9, 11


The main article "Avant garde in music: three steps further" is on Cruising with Ruben and the Jets. Plus nice ad on page 8.

Source: slime.oofytv.set 

 

1969 March 28

Vol. 4 No. 28

 

Uncle Meat
By ?, p 7


  In totaal 14 uur aan films is er opgenomen van de Mothers of Invention. Die veertien uur werden achter elkaar geplakt en door Zappa voorzien van de titel 'Uncle Meat' en de muziek van de vier Mothers platen (steeds maar weer opnieuw) als achtergrondmuziek. In april zal het een en ander te bezichtigen zijn in het New Yorker Theater in Manhattan. Als Je binnenkomt krijg Je (als op een bewaakt parkeerterrein) een kaartje waarop het tijdstip van aankomst wordt gestempeld. Als je de bioskoop uitkomt betaal je dan al naar gelang het aantal uren dat je hebt zitten kijken. 50 dollarcents per uur met een maximum van $3,-.

Automatic translation: A total of 14 hours of films were recorded from the Mothers of Invention. Those fourteen hours were taped in succession and provided by Zappa with the title 'Uncle Meat' and the music of the four Mothers records (over and over again) as background music. In April, it will be on display at the New Yorker Theater in Manhattan. When You enter You will receive (as in a guarded parking lot) a ticket with the time of arrival stamped on it. When you come out of the cinema you pay according to the number of hours you have been watching. 50 cents per hour with a maximum of $ 3.

Source: Fulvio Fiore, magazines.iaddb.org

 

1969 April 25

Vol. 4 No. 32

 

Zappa's dubbel L.P. is ut
By P.S., pp 1, 12


 Automatic translation: The recordings for the double LP, which is now in the store under the title 'Uncle Meat' for a recommended price of 39 peaks (it may be cheaper, Mr Glorie and other record retailers, you can determine your own price), were made between October ' 67 and February '68, around the group's first European tour, after the recording of 'We're only in it for the money' and 'Lumpy Gravy', but before that of 'Ruben & The Jets' (most at least). In the line-up of the group we also find the sublime singer Ray Collins ('Swell vocals') as far as they sing, while in addition to the new drummer Artie (with the green mustache) Tripp, Billy Mundi is also present. (read more)

 

Source: magazines.iaddb.org